Que son os encontros AO VIVO?

Son actos de rendición de contas do alcalde e de todos os integrantes do goberno municipal de Santiago. Encontros nos que se dá unha comunicación AO VIVO entre a cidadanía e o executivo local co obxectivo de constituír un novo espazo participativo no que veciñanza e goberno poidan conversar e establecer relacións directas.
 

Por que agora e non antes?

Os encontros do goberno AO VIVO son un paso máis no labor de abertura do Concello á cidadanía. Durante o primeiro ano e medio deste mandato o goberno municipal reuniuse con case a totalidade do tecido asociativo da cidade co obxectivo de recuperar a confianza na institución. Encontros e visitas a barrios e parroquias nas que o asociacionismo veciñal foi o mellor aliado para testar as necesidades da cidade e así construír a auditoría cidadá que hoxe guía o labor de goberno. Unha vez finalizado este proceso, é a vez de contrastar coa veciñanza AO VIVO todo o recollido, de marcar prioridades, incorporar demandas e explicar problemáticas onde as haxa.
 

Haberá encontros en todos os barrios e parroquias?

Co obxectivo de abarcar todo o territorio realizaranse nove encontros AO VIVO, repartidos en 6 áreas urbanas e 3 áreas rurais. Cada unha da áreas agrupará a un conxunto de barrios ou parroquias próximos que moitas veces comparten problemáticas. O feito de ser un número reducido de barrios tamén permitirá que se traten temas concretos de cada barrio ou parroquia.
 

Que temas se poden tratar?

Todos os que teñan que ver co goberno municipal, coas demandas da cidadanía, cos proxectos en marcha ou cos proxectos futuros. Aínda que se divida o termo municipal en áreas, os temas a tratar poden ser referentes a cada unha desas áreas, a un barrio ou parroquia en concreto, ou ao conxunto da cidade. Os encontros do goberno AO VIVO son unha oportunidade de corresponsabilizármonos en construír un Santiago mellor entre todas e todos.
 

Cando e onde se celebran?

Co obxectivo de facilitar ao máximo a asistencia cada AO VIVO celebrarase un sábado pola mañá en diferentes espazos municipais da cidade e serán anunciados con suficiente antelación. O penúltimo ou o último sábado de cada mes serán os días escollidos, facéndose público o calendario para todo o ano a principio do mesmo. Ademais, contaremos con servizos de conciliación para que quen teña crianzas poda asistir igualmente, así como un servizo de interpretación da lingua de signos.
 

Como se desenvolve un encontro AO VIVO?

No inicio de cada encontro o alcalde e algúns dos membros do goberno farán unha introdución ao acto no que explicarán a Auditoría cidadá que será entregada aos asistentes, en que punto estamos na resolución dos problemas, e que perspectivas e proxectos existen para o futuro. Despois desta breve primeira parte será a vez da veciñanza asistente que poderá participar AO VIVO. Para garantir que todas as persoas teñan oportunidade de falar contaremos con persoal profesional da mediación que regulará o debate, medindo tempos e favorecendo a diversidade de todas as achegas.